Tilbagestrømningsssikring

Det er vigtigt at sikre at vand fra vandinstallationen ikke løber tilbage i vandværkets ledningsnet og giver forurening. Derfor er det meget vigtigt for Ulstrup Vandværk at tilbagestrømningssikringen bliver overholdt.

Der har gennem årene været flere tilfælde, hvor der er sket tilbagestrømning af ”forurenet” vand fra forbrugere tilbage til vandværket. Mest kendt i nyere tid er sagen fra Køge, hvor der kom vand fra et rensningsanlæg ud i vandværkets ledningsnet.

Ulstrup Vandværk ønsker, at gøre opmærksom på gældende regler/love, der sikrer mod denne type forurening. Herudover vil  vandværket sikre sig, at alle lever op til de krav der er til tilbagestrømningssikring, så vi undgår at tilbagestrømning sker.

Dette er relevant for alle forbrugere, især hvis ejendommen har pool, regnvandsanlæg eller husdyrhold. Tilbagestrømningssikringen skal kontrolleres mindst 1 gang årligt, afhængigt af sikringskategori.

Dit ansvar - din million regning, hvis uheldet er ude.
Lovgivningen på området er ikke ny, men på trods af det oplever vi at det langt fra er alle installationer der er korrekt sikret. Dermed er vores drikkevand og virksomhedens økonomi i fare.

Forurening fra ejendommen er alene ejerens ansvar og derfor opfordrer vi på det kraftigste til at få tjekket, om i har den korrekte tilbagestrømningssikring. Vandværket vejleder gerne, hvis der er behov for det. Vær dog opmærksom på, at det er dig der skal betale og sørge for installation af korrekt sikring.

Hvilken tilbagestrømningssikring er den korrekte?
Du skal kontakte din autoriserede VVS-installatør, som ved, hvilke normer, din tilbagestrømningssikring hører ind under. 

Hvad er tilbagestrømningssikring?
Transporten af drikkevand i forsyningsledninger og vandinstallationer foregår ved tryk. Trykket er normalt højere i ledningsnettet end umiddelbart før det enkelte tapsted. Det

kan imidlertid ske, at trykket i nettet er lavere end ved tapstedet. Det kan fx skyldes et lokalt undertryk i ledningsnettet (pga. ledningsbrud, store aftapninger fx brand), så vandet kan strømme tilbage. Normalt skal vandinstallationer være udformet, så dette undgås.

Din autoriserede VVS-installatør, kan foretage en risikovurdering på din ejendom, og for dig vælge og opsætte den korrekte tilbagestrømningssikring, samt føre løbende kontrol.