Vandsamarbejde

Opdatering 2023

De seneste beregninger af det nitratbeskyttelseskrævende areal har en total på 150 Ha. Der regnes aktuelt med ca. 100.000 dkr/Ha i erstatning.

Nitrat indsatsen vil derfor andrage ca. 15. millioner.

Indsatsen for at sikre BNBO andrager ca. 4 millioner.

Aktuelt er der (inkl. 2023 indbetalingen) indsamlet ca. 15 millioner.

Forbrugerne har indbetalt som følger:

2020: 1,60

2021: 1,60

2022: 1,60

2023: 1,00

2024: 0,00

_______________________________________________________________________

Da folketinget vedtog den nye vandforsyningslov (LBK nr 118 af 22/02/2018 Miljø- og Fødevareministeriet), blev det samtidig besluttet at forbrugerne skulle betale for beskyttelse af drikkevandet (hjemmel via vandforsyningslovens §52a og b)

Beskyttelsen sker i et vandsamarbejde mellem de almene vandværker i Favrskov kommune og Favrskov Kommune.

Vandværkerne i Favrskov kommune har derfor stiftet foreningen ”Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune”.

Du kan læse mere om vandsamarbejdet og hvad det betyder for dig, og ikke mindst din vandregning herunder.

Det der skal beskyttes er de områder der både er del af BNBO (Borings-Nære Beskyttelses Områder) og de områder der indvindes vand fra.

Favrskov Kommune har udpeget de kritiske områder der skal beskyttes (ca 250 Ha samlet set i kommunen).

I Farvskov kommune har man vurderet, at det er rimeligt at beskyttelsen skal være gennemført senest i 2030. Aktuel vurdering er at vi er færdige i 2027.

Allerede afgjorte sager om anvendelsesrestriktioner i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, viser en gennemsnitserstatning på ca. 120.000 kr/ Ha.

Da der oppumpes ca. 3 mill m2 vand om året i Favrskov kommune, så kræver denne finansiering ca. 1,35 kr pr. m3.

Gennem samarbejdet indbetaler forbrugerne derfor i en 7 årig periode i gennemsnit 1,35 kroner per m3 vand.

Alt i alt forventes det at give ca 25 millioner kroner, der skal bruges på at sikre, at der også i fremtiden er rent drikkevand i jorden under Favrskov Kommune.

Beløbet opkræves sammen med din vandregning, helt automatisk.

Vandsamarbejdet blev stiftet på en generalforsamling den 14. maj 2019, og i de kommende år skal vandsamarbejdet være med til at prioritere, hvor Favrskovs grundvand kræver mest fokus.

Modellen for vandsamarbejde er kendt fra andre danske kommuner, og det er Favrskov Byråd, der har besluttet, at vandværkerne skal gå sammen i et vandsamarbejde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunen på [email protected], eller dit lokale vandværk.