Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området. Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og agerer derfor på andelshavers vegne.

 

Mød vores bestyrelse

Tom Eklundh Larsen
Formand
[email protected]
Gitte Bjørn
Kasserer
[email protected]
Tommy Hansen
Næstformand og sekretær
Ebbe Kjær Madsen
Bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Thorsen
Bestyrelsesmedlem og vandværkspasser