FAQ

Hvad koster en m3 vand?
Svar: Du finder alle priser i vores takstblad


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Cirka 8,6 odH Se i øvrigt vandanalyserne under Vandkvalitet eller Hårdhedsgrad


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Du finder en vaskeanvisning her.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Ja


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja, Se mere om vandkvalitet her


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager et brud på en vandledning? 
Svar: Vandværket 86 46 35 20


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Fortrinsvis ved skel mod adgangsvej


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Anbefales, det er klogt at kontrollere vandmåleren min. 1 gang pr måned.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Vandværket 86 46 35 20


Jeg er husejer og lejer mit hus ud. Hvem modtager vandregningen?
Svar: Vandværket sender efter aftale også regning ud til lejeren, men det er ejeren som i sidste ende har ansvaret for vandregningen.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Det kan gøres på forskellige måder, via hjemmesidens flytteformular eller skriftligt til vandværket

Jeg har fået beskadiget min målerbrønd - hvad gør jeg?
Svar: I henhold til forsyningsregulativets afsnit §1.10 og §5.1, ophører vandværkets forpligtelser umiddelbart efter skelstophanen og iht. §1.11 og §8.1.1 er resten af vandinstallationen (incl målerbrønd - men ikke vandmåler) grundejerns ansvar.

I henhold til §9.9 er grundejeren erstatningspligtig i forbindelse med f.eks. frostskader på vandmåler.

Derfor: Låget og målerbrønden er grundejerens ejendom og grundejeren står selv for vedligeholdelsen af denne. I handlen kan fås køre-faste brøndlåg.

Jeg vil gerne igang med at lave regnvandsopsamling og anvende det til toiletskyl og lign. - hvad gør jeg?
Svar: Start med at læse rørcenteranvisning 003 og kontakt vandværket og fortæl om dine planer.

Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger og boliglignende byggeri har været tilladt siden år 2000 på de betingelser, der er nævnt i Bygningsreglementet og Vandforsyningslovgivningen.

Rørcenteranvisning 003 indeholder krav til regnvandsanlæg samt retningslinier for planlægning, udførelse samt drift og vedligeholdelse af regnvandsanlæg.

Regnvandsanlæg i Danmark skal være udført efter denne anvisning for at være lovlige.

Udgangspunktet for denne anvisning er dels tyske regler for tilsvarende anlæg tilpasset dansk lovgivning og danske forhold, dels erfaringer med udførte anlæg i Danmark de sidste 6 år og Tyskland gennem de sidste 30 år, hvor der har været stillet specifikke krav til anlæggene.