Kontakt

Ulstrup Vandværk Amba

Kærsangervej 15
8860 Ulstrup

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt: 86 46 35 20

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt kasserer Gitte Bjørn: 22 29 34 80

Øvrige henvendelser kontakt formand Tom Eklundh Larsen: 23 31 16 74

Kassererens e-mail: [email protected]

Formandens e-mail: [email protected]