Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

Indkaldelse til generalforsamling

Så er det igen tid til Ulstrup Vandværks generalforsamling.

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00 

i Pejsestuen i Ulstruphallerne

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag - Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen På valg til bestyrelsen er:
- Gitte Bjørn, modtager genvalg
- Tommy Hansen, modtager genvalg

På valg som bestyrelsessupleant er:
- Poul Erik Pedersen, modtager genvalg
- Poul Erik Mikkelsen, modtager ikke genvalg. Kandidat er bestyrelsen bekendt.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg som revisor er:
- Ove Madsen, modtager genvalg
- Ritha Jørgensen, modtager genvalg

På valg som revisorsupleant er:
- Chresten Andersen, modtager genvalg

8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen på Ulstrup Vandværk

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 22. marts 2023

Referat af generalforsamlingen 2023

Beretning for 2022

 

Ordinær generalforsamling
Den 15. marts 2022

Referat af generalforsamlingen 2022

Beretning for 2021

 

Ordinær generalforsamling 
Onsdag den 24. marts 2021 

Referat af generalforsamlingen 2021

Beretning for 2020