Vi bruger fjernaflæsning

På Ulstrup Vandværk bruger vi fjernaflæsning.

Fjernaflæsning betyder at du ikke længere modtager et aflæsningskort.

Aflæsning af din måler sker elektronisk fra vandværket, hvert år den 31. december.

Vi skal dog stadig have adgang til måleren, f.eks. ved pludseligt opstået behov for eftersyn af vandinstallationen.

Vi gør opmærksom på, at du som forbruger stadig har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.