Ulstrup Vandværk er...

Ulstrup Vandværk er et moderne vandværk, som overvåges konstant og vedligeholdes og udvides efter behov. Målet er at levere rent drikkevand og en stabil vandforsyning, som lever op til de krav vi alle med rette kan stille til vores drikkevand.

Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprøver, løbende gennem året. Dette sker i samarbejde med et godkendt analyseinstitut og Favrskov Kommune, hvor Favrskov Kommune er tilsynsførende myndighed.

Vandværket blev etableret 1906
Værket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 2 råvandsboringer i drift. 

Ulstrup Vandværk forsyner ca. 1.000 forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får formanden straks en alarm, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer i en dybde af 60 meter under terræn.
Vandværket udpumper ca. 85.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.