Jordledning

Jordledning (fra parcelstophane til vandur) skal udføres som PE80- eller PE100-ledning, trykklasse 10.

Såfremt jordledningen udføres af andet materiale, skal vandur placeres i målerbrønd i umiddelbar nærhed af parcelstophanen.