Etablering af byggevand

Tilslutning til Ulstrup Vandværk a.m.b.a.


Nybyggeri
For etablering af byggevand leverer vandværket målerbrønd med vandur. Nedgravning og tilslutning til den etablerede parcelstophane udføres og bekostes af grundejer.

Ved montering af byggevand, skal der som minimum monteres en tilbagestrømningssikring kategori 4.

Målerbrønd og vandur skal i byggeperioden beskyttes mod frost og ødelæggelse. Ved etablering af permanent jordledning (ledning fra parcelstophane til bygning/vandur) opgraves målerbrønden og brønden afleveres på vandværket - Kærsangervej 15.

Er brønden beskadiget pålægges der grundejer et gebyr på kr. 2.000,00 + moms.

I byggeperioden vil der ikke blive opkrævet fast afgift, men kun m3 -afgift + "grøn afgift" og bidrag til vandbeskyttelse.

Jordledning (fra parcelstophane til vandur) skal udføres i materialekvaliteten PE80 eller PE100 i trykklasse 10. Udføres jordledningen af andet materiale, skal vandur placeres i målerbrønd umiddelbart ved parcelstophanen.

Vandur for endelig indbygning, målerordre, vedtægter og regulativ vil senere blive udleveret.

Anmodning om udlevering af vandur foretages af VVS-installatøren.

Alle installationsarbejder skal udføres af aut. VVS-installatør.

Detaljer om jordledningens indføring i hus kan ses under Nyinstallation af vandmåler