Priser og gebyrer

Her kan du se vores takstblad, hvor du finder de gældende priser og gebyrer.

Takstblad for 2018 

Takstblad for 2019 - afventer godkendelse på generalforsamlingen.