Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer. Naturligvis i overensstemmelse med den stadigt mere omfattende lovgivning på området. Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og agerer derfor på andelshavers vegne.

 

Mød vores bestyrelse

Tom Eklundh Larsen
Formand
formand@ulstrupvand.dk
Gitte Bjørn
Kasserer
kasserer@ulstrupvand.dk
Niels Kjær
Næstformand og sekretær
Kurt Andreasen
Bestyrelsesmedlem
Hans Jørgen Thorsen
Bestyrelsesmedlem og vandværkspasser
Tommy Hansen
Bestyrelsesmedlem