Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket. 

Næste generalforsamling er

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.00 i pejsestuen i Ulstrup Hallerne.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til vedtægtsændringer

HUSK at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december 2018

 

Ordinær generalforsamling
den 21. februar 2018, kl. 19.00.

Kjeld Mouritzen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning 2017
Vandkvalitet overholder alle stillede krav og hårdheden er ca. 8 odH.

Vi har ændret vore afskrivningsprincipper så de følger retningslinjer fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Deltagelse i borgermøde i forbindelse med kloakrenovering. Renoveret Hovedgaden, Solsortevej, Fælledvej, Rødtjørnevej og Pileallé.

Alle vandmålere er nu skiftet til Multical 21. Første parti har været til kontrol og er godkendt, så de kan sidde i endnu 6 år.

Vi har fået ny hjemmeside.

Energifaktor 0,43 kwh/m3.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab blev gennemgået bla. i forhold til afskrivningsprincipper og godkendt.

Budget for kommende år
Forventet overskud på 16.000 kr.

Takstblad: Vandafgiften stiger til  7,07 kr/ m3+ moms, en stigning fra 6,38 kr/ m3.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Gitte Bjørn blev genvalgt
Tommy Hansen blev nyvalgt

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
2. suppleant Poul Erik Mikkelsen blev genvalgt
1. suppleant Poul Erik Pedersen blev genvalgt

Valg af revisor
Ritha Jørgensen blev valgt
Erik Madsen blev valgt
Suppleant Peter Andersen blev valgt

Du kan læse det fulde referat her.

 

Ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00.

Erik B. Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning 2016
Stadigvæk godt vand - alt er stabilt. Ingen udsving i analyser. Hårdhed ca. 8dH (=blødt vand).

Renoveret Daugbjergvej, Skolevej og Skolevangen i forbindelse med kloakrenovering.
Rettidig ønske at renovere nu, da vi sparer belægning mm.

Alle vandmålere er skiftet til "Multical 21" med trådløs aflæsning.
Lidt problemer med "flyttere", arbejder på en løsning.

Der er udsendt 24 breve om tilbagestrømningssikring - 16 har svaret.
Der er lukket en gammel boring på Solsortevej ifm. kloakrenovering.
Beretningen blev godkendt.

Regnskab godkendt.

Budget for kommende år
Længere debat om afskrivningsmetoder - måske skal vi have vandværket vurderet til reel værdi.

Det blev godkendt et bevidst underskud/underdækning på 200.000 dkr for 2017.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Hans Jørgen Thorsen blev genvalgt
Tom Larsen blev genvalgt
Niels Kjær blev genvalgt

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
2. suppleant Poul Erik Mikkelsen blev genvalgt
1. suppleant Poul Erik Pedersen blev genvalgt

Valg af revisor
Ritha Jørgensen blev valgt
Erik Madsen blev valgt
Suppleant Peter Andersen blev valgt

Du kan læse det fulde referat her.


Ordinær generalforsamling
Onsdag den 24. februar 2016. 
Du kan læse det fulde referat her.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 17. februar 2015. 
Du kan læse det fulde referat her.  

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 26. februar 2014. 
Du kan læse det fulde referat her.